[1]
J. L. Miralles Marcelo y J. L. Miralles Quirós, El potencial bursátil del mercado portugués, UCJC B&SR (UBR), vol. 2, n.º 17, 1.