[1]
Pérez Alonso, J. 2020. Just Kids: Arte en Patti Smith y Robert Mapplethorpe [NYC: 1967-1975]. VERBEIA. Revista de Estudios Filológicos. Journal of English and Spanish Studies. 6, 5 (abr. 2020), 69-89. DOI:https://doi.org/10.57087/Verbeia.2020.4105.